Boek

KNNV Uitgeverij

Boek 320 pp, hard cover
Kaarten
Fotobewerking
Grafieken
Sonogrammen
Auteur

Soms kom je op nieuw terrein. Ik ben naast vormgever ook vogelaar en speciaal geïnteresseerd in vogelgeluiden. Voor de KNNV Uitgeverij schreef ik, samen met Dick de Vos, een boek over vogeltrek. Trekvogels herkennen is vaak moeilijk in het korte moment dat ze overvliegen of door de afstand. De trekroep is dan vaak doorslaggevend. Dus daarom een veldgids die speciaal ingaat op het herkennen van trekvogels aan hun roep.

Voor dit boek deed ik natuurlijk ook de vormgeving. Ik maakte de verspreidingskaarten, jaargrafieken, sonogrammen en vrijstaande vliegbeelden. Het werd een bijzondere samenwerking met Agami die de meeste foto's leverde, Trektellen.nl en SOVON voor de data en Xeno-Canto.org en BirdSounds Europe voor de vogelgeluiden en app.