Boek

Vogelbescherming NL
KNNV Uitgeverij

boek 176 pp. hard cover
infographics
fotocollage

Vogelbescherming Nederland komt met een nieuw boek waarin bedreigde vogels (van de Rode en Oranje lijst) worden besproken aan de hand van het landschap waarin ze voorkomen. Zowel voor broedvogels als voor doortrekkers en wintergasten is Nederland. Dat moet natuurlijk zo blijven! Daarom een kritische blik en concrete maatregelen voor het behoud van deze vogelsoorten. Uitgegeven bij KNNV Uitgeverij.

Geweldig om hier als vormgever (en vogelaar) aan mee te werken. Het boek is bijzonder van opzet door de bespreking van soorten aan de hand van de leefgebieden. Het zit vol met actuele gegevens en trends aangeleverd door SOVON. De broed- en wintergebieden van ‘onze’ soorten zijn weergegeven in een infographic. Ieder hoofdstuk start met een fotocollage van enkele soorten in hun leefgebied en sluit met de bespreking van bedreigde soorten. Tenslotte zijn er posters gemaakt met alle soorten broedvogels of wintergasten en doortrekkers van de Rode lijst.