Boek

WMDABoek
Illustraties
Pictogrammen
Logo
Huisstijl
Website

De World Marrow Donor Association werkt wereldwijd aan het mogelijk maken van stamceltransplantatie voor zoveel mogelijk patiënten.

WMDA wilde een handboek uitbrengen om expertise te kunnen delen. Het was nodig om deze 'taaie kost' toegankelijk en aantrekkelijk te presenteren om daarmee zoveel mogelijk artsen, wetenschappers en politici enthousiast te krijgen. Het werd een bijzondere samenwerking en resulteerde in een boek met een bijzondere keuze van het omslagpapier. Het werd een papier met een frosty glans, verwijzend naar de het grote belang van goede opslag in de vriesvakken van vloeibare stikstof.

Naast het boek verzorgde ik ook de vormgeving van het logo, huisstijl en website voor de organisatie.